Pokládka podlahy na mieru spoločnosťou Malcom

Osobitnou kapitolou je montáž, na trhu je niekoľko desiatok firiem ponúkajúcich montáž, ale len niektoré spĺňajú tvrdé kritériá kvality, majú k dispozícii kompletné vybavenie a odborných pracovníkov, ktorí si vedia poradiť aj s najmenším problémom.

Pri montáži je treba dodržať niekoľko dôležitých technologických podmienok:

  • Vlhkosť podkladového betónu,
  • Dodržať technológiu nivelizácie a lepenia,
  • Dodržať technológiu brúsenia, tmelenia a lakovania.

Pri výbere zodpovedajúceho modelu a montáže parkiet by sme sa v každom prípade mali obrátiť na kvalifikovaných odborníkov poskytujúcich možnosť priameho predaja, poradenstva a spoľahlivý servis.