Rekonštrukcie bytových domov na mieru od spoločnosti Malcom

Naša spoločnosť vykonáva komplexné rekonštrukcie budov, domov, bytov, interiérov, exteriérov, kúpeľní a tiež zatepľovanie. Vlastníme širokú škálu technických zariadení a zamestnávame odborníkov z jednotlivých stavebných profesií. Všetky stavebné úpravy vykonávame odborne na základe našich bohatých skúseností.

Samotná rekonštrukcia bytového domu spočíva v obnove a v modernizácií vzhľadom na to, že mnohé zabudované doplnkové stavebné konštrukcie a zariadenia majú po skončení svojej životnosti alebo sa k nej blížia. Podstatou obnovy bytového domu nie je len samotné zateplenie, ale i celkové zlepšenie fyzického stavu domu. Takáto rekonštrukcia neprináša len zníženie nákladov na vykurovanie a úsporu energií, ale významnou mierou predlžuje životnosť jednotlivých konštrukčných prvkov a zvyšuje bezpečnosť domu. 

Pri samotnej rekonštrukcii bytových domov Vám poskytneme nasledovné činnosti:

♦ výmena bytového jadra, vnútorných rozvodov plynu, vody, kanalizácie, vetrania v inštalačnom jadre,

♦ zateplenie strešného plášta s opravou zo strechy vystupujúcich konštrukcií (napr. strojovne výťahov),   resp. realizácia nadstavby s výstavbou nových bytov,

♦ výmena otvorových výplní,

♦ zateplenie obvodového plášťa, nadväzujúce na výmenu otvorových výplní,

♦ výmena vykurovacieho zariadenia, so zabezpečením merania a regulácie,

♦ výmena elektroinštalácií,

♦ výmena výťahov resp. ich obnova,

♦ úprava vnútorných povrchov a podláh vnútorných komunikácií,

♦ výmena a obnova stavebných konštrukcií a technického zariadenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti,

♦ výmena nášľapových vrstiev podláh v komunikačných priestoroch.

Postupnosť vykonania úprav závisí od rozsahu vykonania prác, ale i od použitia druhu montážnych pomôcok (napr. montážna lávka, lešenie..)