Rekonštrukcie domov ľahko so spoločnosťou Malcom

Naša spoločnosť zabezpečuje rekonštrukcie domov v menšom i vo väčšom rozsahu. V porovnaní s novostavbou sú stavebné zásahy  - rekonštrukcie domov technicky i finančne náročnejšie a nie vždy sa dajú presne zrealizovať všetky predstavy budúceho úživateľa. Najčastejšie sa rekonštrukcie týkajú prestavby, opravy alebo rozšírenia priestorov domu (napr. nadstavba, prístavba, zásahy do nosných konštrukcií a rozvodov vody, elektriny, plynu, tepla a pod.).

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť Vám v rámci rekonštrukcie domu kompletnú dodávku stavebných prác na kľúč, avšak je možné objednať si aj čiastkové stavebné práce a to najmä:

♦  demolačné a búracie práce,

♦  murárske a tesárske práce,

♦ maliarske a natieračske práce,

♦ montáž sadrokartónu a podhľadov,

♦ montáž vykurovania,

♦ pokládka dlažieb a obkladov z rôznych materiálov,

♦ elektorinštalačné práce,

♦ zatepľovanie objektov.

V rámci stavebných prác zabezpečujeme aj vypracovanie projektovej domukumentácie.