Reokoštrukcie, výmena rozvodov od spoločnosti Malcom

V rámci rekonštrukcie rozvodov sa zaoberáme najmä ich modernizáciou. Rekonštrukcie rozvodov sa najčastejšie realizujú v prípade opotrebenia a morálneho zastarania technológie. Pri prerábke rozvodov zabezpečujeme kompletnú rekonštrukciu rozvodov plynu, kúrenia, kanalizácie, vody a elektriny.