Rekonštrukcie plochých a rovných striech od Malcom

V oblasti strešných konštrukcií a  rekonštrukcii striech má naša spoločnosť bohaté skúsenosti. Strecha je najviac namáhanou časťou domu,  neustále vystvanená nepriaznivému vplyvu počasia, vyžaduje si použitie kvalitných materiálov a profesionálne, odborné a kvalifikované aplikovanie.

V rámci rekonštukcie striech a strešných konštrukcií pre Vás poskytujeme:

♦ demontáž pôvodnej krytiny, krovu a odkvapového systému,

♦ spevnenie na pôvodný krov,

♦ tesárske práce,

♦ montáž krovu, krytiny a odkvapového systému,

♦ montáž strešných okien, výlezových okien a všetkých druhov doplnkov,

♦ opravu plochých a šikmých striech,

♦ opravu atík,

♦ oplechovanie komínov,

♦ obklady fasád,

♦ realizáciu výškových prác.

 

Naše skúsenosti v oblasti rekonštrukcie striech spolu s odborným profesionálnym prístupom sú zárukou kvalitne vyhotovenej strechy.