logo

Úpravy terénu a záhradnícke práce na mieru od spoločnosti Malcom

Úprava akéhokoľvek pozemku sa nezaobíde bez terénnych úprav. Terénnymi úpravami sa upravuje prírodný terén a povrch pozemku do rôznej hĺbky tak, aby sa dal čo najvhodnejšie využiť na stavbu domu a optimálne využívať aj neskôr pri používaní záhrady. Rovinný terén upravujeme, aby sme ho zbavili fádnosti, a svahovitý musíme upraviť preto, aby sme vôbec mohli využívať okolie domu a záhradu. Pri terénnych úpravách riešime zmeny úrovne terénu, spájame rôzne úrovne, upravujeme terén modelovaním, pričom pracujeme so zeminou na povrchu i v spodných vrstvách.

Terénne úpravy
Terénne pomery na pozemku sa menia už vybudovaním domu, lebo plochu pod ním treba vždy vyrovnať, a to do jednej alebo viacerých úrovní. Založenie domu na svahovitom teréne si vyžiada vloženie rovnej plochy do svahu, čo znamená vybudovanie zárezu na jednej a násypu na druhej strane. Na rovinnom pozemku si môže nutnosť vyššieho osadenia vyžiadať vybratý typ domu. Jednopodlažná stavba s plochou alebo len mierne zošikmenou strechou vyžaduje vyššie osadenie oproti pôvodnému terénu a tým aj vytvorenie násypu a istú modeláciu alebo jemné terasovanie plochy.

.

Úpravy terénu Záhradnícke práce Jazierko