Zatepľovanie na mieru od spoločnosti Malcom

Hlavným dôvodom pre zatepľovanie budov a domov je úspora energie potrebnej na vykurovanie. Zateplením sa okolo budovy vytvorí ochranná vrstva s minimálnym množstvom tepelných únikov. Zároveň sa tým znižuje riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následný vznik plesní. Zatepľovací systém tiež ochráni pôvodnú stavebnú konštrukciu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čo predlžuje životnosť budovy. Zateplením obytného domu či budovy môžu užívatelia a obyvatelia výrazne ušetriť.

Naša spoločnosť Vám v rámci zatepľovania zabezpečí :

  • obhliadku domu, poradenstvo,
  • správny výber hrúbky, typ izolačných dosiek a povrchovej úpravy,
  • príprava stavby, zakrývanie okien, dverí, chodníkov a montáž lešenia,
  • zhotovenie zateplenia - sokla, stien, ostení, podbytkov,
  • demontáž lešenia, odvoz vzniknutého odpadu.